Hur påverkas barn av motivation och inspiration tidigt i åldern?

Hur påverkas barn av motivation och inspiration tidigt i åldern?

Människan föds nyfiken och har en stor lust att lära sig redan från den stund vi öppnar våra ögon. Redan i tidig ålder är det därför viktigt att barn har en motiverande och inspirerande miljö runt omkring sig. Ett barns känslor och behov är direkt kopplat till deras motivation, vilket innebär att barn ofta har ett större behov av motivation och inspiration än en vuxen person.

Motivation en viktig byggsten för utveckling
För varje nytt intryck människan får, skapar den en erfarenhet som i sin tur påverkar motivationen positivt eller negativt. Ett barn som exempelvis kontinuerligt blir berömd för sina bra handlingar, kommer till största sannolikhet troligtvis bli en säker individ när denna växer upp. Just därför är det oerhört viktigt att fortsätta att motivera barnet och ge beröm.

Vill du hjälpa ditt barn på traven med sitt självförtroende och motivation? Passa på att kolla igenom vår barnkollektion som är speciellt framtagen för att få barn att inse sitt värde och våga vara unika. Färgerna och designen har fått sin inspiration från populära spel som många barn idag spelar.
“I am Rare”, “I am Epic” och “I am Legendary” syftar på att barn ska se sitt egna värde och kunna bli säkra i sig själva. Våra designer gör även ditt barns rum unikt och ditt barn får en liten boost när de vaknar och innan de lägger sig - precis som det ska vara!