Färgerna som påverkar dig

Färgerna som påverkar dig

Har du någon upplevt att du känner dig mer stressad när du kommer in i ett rum, men du vet inte var känslan kommer ifrån? Har du kanske upplevt motsatsen - att du känt dig ovanligt lugn och harmonisk? Svaret kan ligga i färgen på väggarna. Att färger påverkar sinnesstämningen och kallas för ‘färglära’ är det många som inte vet om.

En form av nonverbal kommunikation
Färglära handlar om färgers olika egenskaper, hur man använder dessa i olika sammanhang och om dess sammansättning. Ofta brukar färglära förklaras som en nonverbal kommunikation, där uppfattningen och betydelsen kan ändras från den ena till den andra dagen hos en person.

För att enklare förstå sambandet och relationen mellan olika färger kan man dela in färger i tre olika grupper: primära, sekundära och tertiära färger.

De primära färgerna består av färgerna blå, röd och gul. Dessa kan inte skapas genom att blanda andra färger.
De sekundära färgerna består av orange, lila och grön. Dessa färger kan skapas genom att blanda de primära färgerna med varandra.
De tertiära färgerna är sex nyanser som uppstår när du blandar de primära och sekundära färgerna med varandra.

Färgtemperatur och dess betydelse
Ofta talas det om varma och kalla färger när man pratar om inredning. Dessa benämningar beskriver var på färghjulet färgen befinner sig. De varma färgerna brukar man säga är röd, orange och gul och ger ofta ett objekt (eller ett rum) intrycket av att vara mindre. Det skapar samtidigt en välkomnande känsla.
De kalla färgerna är lila, blå och grön och gör till skillnad från de varma färgerna att ett objekt eller rum upplevs som större och ger ett kallt intryck.

Känslor i samband med olika färger
Att utföra ditt arbete i ett rum med blåa väggar kan få dig att känna dig mer avslappnad och känna hur arbetet flyter på. Det kan även få dig att må bättre!
Arbetar du däremot i ett rum med röda väggar kommer du troligtvis känna dig mer stressad. Rött aktiverar vår hjärna att arbeta mer produktivt, men vi känner oss samtidigt mer stressade. Samma princip gäller i våra hem.

Färger har en biologisk inverkan på vår hälsa och det är därför viktigt att känna efter vilka färger som fungerar bäst i vilket rum. I ett sovrum bör starka färger såsom röd eller orange undvikas då det kan upplevas stressande.


Vi på Ones Who Do vill skapa designer för alla rum och alla tillfällen. Du kan därför vara säker på att hitta posters och canvas som passar just dig. Varför inte hänga upp vår design Möjligheterna är oändliga i sovrummet eller på kontoret för en inspirationsboost? Med sina lugnande färger får designen garanterat dig att kavla upp ärmarna och våga utforska nya vägar.